Spring naar inhoud

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling
Klachten- en geschillenregeling

Mocht u klachten hebben, bijvoorbeeld over de behandeling, dan kunt u deze met u behandelaar bespreken. Zo kunnen eventuele problemen opgelost worden  en/of misverstanden opgehelderd.

Komen we er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen. Op de website van de LVVP staat uitgelegd hoe u dit kunt doen. Klik hier om daar naartoe te gaan.

0
0
0
0
0
0
0