Spring naar inhoud

Vergoeding verzekeraars

De belangrijkste informatie voor 2016Vergoeding verzekeraars

 • Psychologische hulp wordt vergoed vanuit uw basisverzekering
 • Het eigen risico blijft bestaan en is € 385,-.
 • Sommige diagnoses vallen buiten de verzekerde zorg voor de Generalistische Basis GGZ. Ga hier naar een lijst met hulp die niet wordt vergoed.
 • U kunt pas starten met een behandeling als u een verwijzing heeft van de huisarts of POH-GGZ met daarop vermeld de diagnose en duur behandeltraject.
 • Uw behandeling wordt vergoed als de praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Ga hier naar de lijst met gecontracteerde zorgverzekeraars.

Verwijzing
U komt bij de huisarts met psychische klachten.Als uw huisarts vermoedt dat er geen sprake is van een stoornis zal hij u zelf begeleiden of verwijzen naar de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg) in de huisartsenpraktijk zelf.
Als uw huisarts vermoedt dat er wel sprake is van een diagnose op psychisch gebied (bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis), verwijst hij u naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ. Het gaat hierbij om een vermoeden van een diagnose dat door uw psycholoog bevestigd moet worden. Mocht uw psycholoog een diagnose stellen die niet vergoed wordt dan wordt u terug verwezen naar de huisarts.

Behandeling
Eerstelijns psychologische wordt Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) genoemd. Er zijn 3 behandeltrajecten in de Basis-GGZ.

 • De GBGGZ Kort (gebaseerd op circa 300 minuten) voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico.
 • De GBGGZ Middel (gebaseerd op circa 500 minuten) voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico.
 • De GBGGZ Intensief (gebaseerd op circa 750 minuten) met een ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld, en laag tot matig risico.

Tweedelijnszorg wordt nu Specialistische GGZ genoemd (SGGZ).De SGGZ is bedoeld voor mensen met complexe, langdurige klachten.

Een gesprek in de BGGZ of SGGZ duurt 45 minuten.

Wanneer wordt de hulp niet vergoed?
Niet Verzekerde Zorg zijn de stoornissen/problemen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar noemt dit overige prestaties (OVP). U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen. Dat geldt voor:

 • Aanpassingsstoornissen
 • Verwerkings-/aanpassingsproblemen (burn-out)
 • Relatieproblemen, indien er geen sprake is van een andere hoofddiagnose, zoals depressie, angstklachten of persoonlijkheidsproblematiek
 • En een aantal andere stoornissen , zoals o.a. Assertiviteitsproblemen, Leerproblemen, Werkproblemen, Psychosociale hulp i.v.m. somatische aandoening.

De tarieven voor Niet Verzekerde Zorg (OVP) zijn als volgt:

 • Basis GGZ € 90,- per sessie van 45 minuten
 • Specialistische GGZ €100,- per sessie van 45 minuten.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden bovenstaande problemen wel vanuit deaanvullende dekking. Tussen de verzekeraars zitten er echter verschillen in welke diagnoses vergoed worden. Dit betekent dat u goed moet nagaan bij uw eigen zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt.

Bij verhindering dient een afspraak minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. U krijgt een rekening als u een afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt of als u de afspraak vergeet. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor rekenen wij een tarief van € 80,- per afspraak. Hierover zult u dus een rekening ontvangen.
Om op tijd een afspraak af te zeggen kunt u 24/7 het antwoordapparaat van de praktijk inspreken.

0
0
0
0
0
0
0